Digitalum zelfsturend, wat, waarom en hoe?

Bij Digitalum geloven we in de kracht van onze mensen. Een strakke hiërarchie vinden we niet nodig. Senior experts met een can-do attitude willen we vooral de vrijheid geven om zich maximaal te kunnen ontplooien. Daarom implementeren we een “zelfsturende organisatie”. We lichten het concept graag toe aan de hand van enkele vragen.
17 January 2022

Waarom?

Daarom!

Zo niet dus! Bij ons geen managers die zeggen hoe we ons werk moeten doen.

Wel hebben we leiders die ons uitleggen waarom we de dingen doen en die begrijpen dat betrokkenheid van medewerkers de sleutel is tot duurzaam succes.

Dit alles vanuit de overtuiging dat aansturing er is om de purpose van de organisatie te realiseren, niet om de top van de piramide te beschermen.

Waarom ook bij Digitalum?

Onze snelle groei brengt ook valkuilen met zich mee. De risico’s van veel druk op mensen en onduidelijkheid over wie waar verantwoordelijk voor is, loeren om de hoek.

De transparantie van de self-management organisatie helpt ons daar mee om te gaan.

Hoe?

Vertrouwen, transparantie en verantwoordelijkheid vormen de basis.

Onze gedocumenteerde strategie en doelstellingen, die we immer transparant delen, zorgt voor de juiste expliciete kaders.

De Holacracy methodologie doet de rest.

De impact?

Onze medewerkers kunnen zelfstandig en op basis van hun talenten bijdragen aan het centrale doel van de organisatie.

We stellen vast dat onze medewerkers zich betrokken en geëngageerd voelen. En dat ze meestal lachen op de foto 😉

team picture

Waar streven we naar?

  • Waardecreatie voor alle stakeholders, inclusief onze medewerkers en klanten.
  • Volledige transparantie over verantwoordelijkheden.
  • Alle verwachtingen duidelijk op papier.
  • Een samenwerking gebaseerd op vertrouwen en veiligheid.

Ook werken in een zelfsturende organisatie?

Written by
Digitalum Media
Need help with your project?

More posts like this