Digitalum Logo

Blik achter de schermen: Kick-ass Functional Crafter Niels aan het woord

Hij bezit van nature een gezonde dosis nieuwsgierigheid, is een krak in strategisch denken en kan als geen ander complexe materie uitleggen in verstaanbare taal. Daarnaast beschikt hij over een breed scala aan expertises, waardoor hij inzetbaar is op verschillende projecten en in diverse lagen van een organisatie. Bovendien vervult hij ook nog eens een cruciale rol in de omslag van Digitalum naar een zelfsturende organisatie. Kortom, Digitalum is voor Niels dé plek bij uitstek om uit blinken met zijn huidige knowhow, maar ook om verder door te groeien naar een hoger niveau. Ontdek er hier alles over.
13 April 2022

Wat is jouw achtergrond, ervaring en expertise?

Van jongs af aan was ik altijd in de ban van computers en IT. Na mijn secundaire opleiding Economie-Wiskunde was de switch naar een opleiding Toegepaste Informatica dan ook een evidentie.

Ik ben mijn carrière gestart als SAP Commerce (voormalig SAP Hybris) Developer. Tijdens het traject van een 4-tal jaar, ben ik geleidelijk aan meer diverse taken op mij gaan nemen, waardoor ik evolueerde naar de positie van Team Leader.

Uiteindelijk ben ik voor een van mijn consultancy projecten bij Hubo België terechtgekomen, waar ik vooral aan het SAP Commerce gedeelte werkte. Daar heb ik veel van mijn vakkennis kunnen uitwisselen met de rest van het team.

Daarna ben ik overgeschakeld naar Hubo als interne medewerker, waar ik de rol van Projectleider IT op mij nam. Naast het overkoepelende IT-gedeelte was ik verantwoordelijk voor e-commerce, resource planning, feature planning en uitvoering. Geleidelijk aan is de invulling van mijn functie verder opengetrokken naar alles wat met digitale projecten te maken had. Zo kreeg ik de kans om op strategisch niveau mee te denken en analyses uit te voeren, om voor elke IT-gerelateerde uitdaging een passend en toekomstbestendig antwoord te vinden.

Welke rollen neem je voor je rekening bij Digitalum?

Begin 2021 heb ik de overstap gemaakt naar Digitalum, waar ik meerdere rollen op mij neem. Enerzijds ben ik actief als Project Manager bij klanten voor het functionele aspect, daarnaast probeer ik intern ook redelijk wat werk te verzetten.

Momenteel werk ik voor een groot Zweeds bedrijf in de industriële sector als DevSecOps Lead, en ondanks de naam die eerder een technische functie impliceert, neem ik daar eerder een sturende rol op. Dat houdt onder meer in dat ik insta voor het opzetten van de juiste Development, Security en operationele processen en erop toezie dat deze op een efficiënte manier worden toegepast.

Digitalum is nog steeds pijlsnel aan het groeien, wat ervoor zorgt dat er nog heel wat ruimte is om te evolueren op organisatorisch vlak. Er staan nog heel wat rollen open en ik ben iemand die dat snel oppikt en me daar graag voor engageert. Zo sta ik onder andere mee aan de wieg van de omslag van Digitalum naar een zelfsturende organisatie, en zorg ik er samen met een collega voor dat dit proces in goede banen wordt geleid.

Wat is het geheim van een succesvol, zelfsturend bedrijf?

Wat je heel vaak ziet in klassieke, hiërarchische organisaties is dat alles top-down beslist wordt. De bedoeling binnen een self-management organisatie is dat het doel nog steeds wordt bepaald op het hoogste niveau, maar dat de personeelsleden zelf gaan nadenken over hoe ze kunnen bijdragen aan dat doel. Door het creëren van de juiste kaders zijn medewerkers dus vrij om zelfstandig beslissingen te nemen. Bij een bottom-up organisatie zal er meer onderling overleg komen tussen collega’s, wat leidt tot nieuwe ideeën en efficiëntere manieren van werken. En het werk kan in principe verdeeld worden over de volledige organisatie – wat bottlenecks wegneemt. We gaan dan eerder denken in termen van rolomschrijvingen in plaats van functies met specifieke taakverdelingen. Op die manier krijgen al onze medewerkers de kans om naar een hoger niveau te evolueren.

De belangrijkste pijlers zijn dus transparantie en effectiviteit creëren, en daarnaast ook verantwoordelijkheid geven aan je medewerkers. We werken hier vooral met senior experts, en de meesten daarvan verwachten ook dat ze een deel van die verantwoordelijkheid mogen opnemen.


Digitalum zelfsturend, wat, waarom en hoe? Ontdek er hier alles over.

“Ik kan zaken in de juiste context plaatsen en pragmatisch beslissingen aansturen. Hierdoor kan ik op verschillende niveaus meedenken binnen een organisatie, en daar pluk ik nu de vruchten van.”

Niels

Van welke aspecten in je job krijg jij het meeste energie?

Vanuit mijn opleiding Economie-Wiskunde ben ik altijd getriggerd geweest door inzichten in bedrijfseconomische thema’s en bedrijfsbeleid. Ik ben gegroeid vanuit techniciteit, maar ik heb altijd een hele grote affiniteit gehad met alles wat met bedrijfscontext te maken heeft. Vanuit dat perspectief zie ik het eigenlijk veel breder dan de doorsnee IT-er; ik kan zaken in de juiste context plaatsen en pragmatisch beslissingen aansturen. Hierdoor kan ik op verschillende niveaus meedenken binnen een organisatie, en daar pluk ik nu de vruchten van. Ik kan bij wijze van spreken binnenstappen in een kamer vol ontwikkelaars en hen tot op detailniveau uitleg geven over een opdracht. Maar ik kan evengoed met een CEO gaan praten en perfect weten hoe ik dat gesprek het best aanpak. Dat is een heel grote troef die je doorgaans niet vaak tegenkomt.

Digitalum is dé place to be om bestaande vaardigheden maximaal te benutten, maar ook om nieuwe competenties aan te boren. We wisselen binnen ons team van senior experten ook continu kennis en ervaring uit, wat zich vertaalt in tastbare resultaten.

“Op strategisch niveau brainstormen, of dat nu intern is of extern bij klanten, geeft me enorm veel voldoening.” 

Niels

Welke kansen of uitdagingen wil je nog aangrijpen bij Digitalum?

Naar de toekomst toe ga ik me vooral toeleggen op accountmanagement, ik ga dus eerder evolueren richting een interne rol op lange termijn in plaats van effectief naar klanten te gaan. Ik ben van nature iemand die heel nieuwsgierig is en ik heb daardoor ook een heel breed interesseveld. Ik ga ook regelmatig mee op prospectie om mee te denken met potentiële klanten, hun vragen te analyseren en daar een gepast antwoord op te vinden. Op strategisch niveau brainstormen, of dat nu intern is of extern bij klanten, geeft me enorm veel voldoening.

Geïnspireerd door het verhaal van Niels, en ook klaar voor een nieuwe uitdaging? Ontdek onze vacatures hier »

Written by
Digitalum Media
Need help with your project?

More posts like this